Läst lodrätt bildar bokstäverna namnet på staden

PHILADELPHIA ,
så därför saknas H I och A. 

 Ill.vet-2014