ur Illustrerad Vetenskap 1998

"Det är osannolikt att människan någonsin kommer att
kunna utnyttja atomens kraft"

Robert Millikan,nobelpristagare i fysik, 1923

"Jag tror det finns en världsmarknad för kanske fem datorer"
Thomas Watson,chef för kontorsmaskingiganten IBM 1943

"Det är högst osannolikt att något transportmedel kan röra
sig fortare än 15 km i timmen"

Thomas Tredgold, ingenjör vid de engelska järnvägarna 1835

"Flygande maskiner är en fysisk omöjlighet"
Yttrat av Simon Newcomb, amerikansk astronom och
fysiker år 1906. Tre år tidigare hade bröderna Wright lyft i
sitt första flygplan.

"Vi låter oss inte luras av simpla buktalartrick"
Jean Boullart,medlem av franska vetenskapsakademien.
De tvivlande orden yttrades 1878, när han fick se en
demonstration av Edison fonograf, föregångaren till den
moderna grammofonen.

"Luftens kemiska renhet har ingen betydelse för människans hälsa"
L E Hill. engelsk läkare 1912

"Telefonen är en förbluffande uppfinning, men vem kommer
någonsin att använda den ?"

Rutherford B Hayes, ameriknsk president 1875

"Hjärnan är ett organ av mindre betydelse. Själen sitter i hjärtat
som även styr kroppen.

Aristoteles, grekisk filosof 4 århundradet f Kr

"Radion har ingen framtid"
Lord Kelvin, skotsk fysiker,president för Royal Society, 1897