saxat ur illustrerad vetenskap 2000

"Djur som rör sig har ben och muskler. Jorden har varken ben
eller muskler- alltså rör den sig inte"

Scipio Chiaramonti,professor i filosofi och matematik.1633

 

"Om en människa har fått ett stort sår, skall vapnet som orsakat
det dagligen smörjas in i olja, packas i rent linne och förvaras på
ett rent ställe tills såret är läkt."

Daniel Becher, engelsk läkare, 1622

 

"All den dålighet som finns i världen idag, kan spåras tillbaka till
evolutionsläran."

William Jennings Bryan, amerikansk presidentkandidat, 1924

 

"Om kvinnor börjar söka efter kunskap, är det i regel något fel
på deras könsorgan."

Friedrich Nietzhe, filosof, 1844-1900

 

"Jag tycker inte om den, och jag beklagar att jag någonsin har
haft med den att göra."

Erwin Schrödinger,österrikisk fysiker om kavantmekaniken
(1887-1961)

 

"Jag tvivlar starkt på att de vågor som jag har upptäckt kommer
att få praktisk betydelse."
Henrich Hertz (1857-1894) upptäckaren av radiovågornas utbredning.

 

"Apan är en simpel och primitiv skapelse som härstammar från
människan. På samma sätt härstammar åsnan från hästen."

George de Buffon,fransk naturforskare (1707-1778)