saxat ur illustrerad vetenskap 2003

"Om överdrivet rökande över huvud taget spelar någon roll för
utvecklingen av lungcancer, måste det vara en mycket
underordnad roll."

W C Heuper,professor vid National Cancer Institute i USA 1954.

"Du har alltså tänkt få ett fartyg att segla mot vinden och mot
strömmen genom att tända på ett bål under däck.
Jag har inte tid att lyssna på sådana dumheter."

Napoleon Bonaparte (1769-1821) om Fultons planer på att
bygga ett ångfartyg."Man skulle lika gärna kunna planera en resa till månen som att
använda ångkraft på Nordatlanten."

Dr.Dionysus Lardner (1793-1859) professor vid Universty
College,Londom om de första ångfatygen.

"I framtiden kommer datorer kanske bara att ha 1000 radiorör
och väga ett och ett halvt ton."

Tidskriften Popular Mechanics,1949

"Att bilen nästan har nått gränsen för sin utveckling , kan man se
på att det inte presenterats några grund- läggande förändringar
det gångna året."

Vetenskapstidningen Scientific American, 2 januari 1909

"Välupplysta människor vet att det inte är möjligt att överföra
rösten genom en ledning, och även om det vore det, skulle
det inte ha något praktiskt värde."

Ledare i dagstidningen Boston Post, 1865