A undervisar i italienska , B i spanska och C i franska .
Läraren i italienska kan inte vara B, då det är hennes bästa vän.
Hon kan heller inte vara C , då hon är den yngsta.
C är inte  läraren i spanska och måste därför vara läraren o franska.

ill.vet.6/2017