Hus Gult Blått Rött Vitt Grönt
           
Länder          
           
Dricka          
           
Äta          
           
Husdjur          
           

gör med papper o penna ett ett schema
enligt ovan,
( i ovanstående schema har husen och deras
färger redan satts i rätt ordningsföljd )