Korken kostar 25 öre.
Flaskan måste kosta 10:25 om den
skall kosta 10 kronor mer än korken.