Korpralen
(förklarar instruktionens föreskrift att

"i högerom " vända sig i en halv cirkel).

" Vet du va en cörke ä ?

Nä dä ser´a på däk att du´nte vet.

Du kan begripa dett dumma bondhälvete
 att dä ä ena brökaka utan hål i "