Elva millimeter.
Det finns 52 kort i leken.
Ett kort är 0,25 millimeter tjockt.
Ta vi bort åtta kort
 minskar leken med två millimeter .