14 och 5 . Vartannat tal ingår i en talserie där talen ökas med 2 .
I den andra talserien minskas de med 2.


ill.vet.11/2016