Jag sau i östa , jag sau i vaista ,
jag sau i sönnan , jag sau i noa .
Å ront ikring me de dansa
granna grebbo ,
men inte den som jag sau i fjoa .

Jag har oitt aibel i min lomma,
som jag ska ge te lilla vännen min,
men vell den vännen ente te me komma
sau aida jag väl opp mitt aibel säl .

Nu har jag sludad mä o syba brännvin,
nu har jag sludat mä å spela koat ,
nu har jag friat  te na granna grebba
dä va dä roliaste som jag gjoat .

 

En variant från Lönsboda av en visa
som sjungits runt om i landet .