Ångbåtshytt

Hur tryggt och säkert dunkar ej maskinen,
hur bolmar icke röken tjock och svart...
vår bröllopsnatt är redo i kabinen,
Du kan gå först ... jag kommer om en kvart ..

Carl Sam Åsberg , Solfjädern. 1935