Ur skånska landsmålsföreningens samlingar
G.Leck och I.Ingers

Torna härad.
Åsumspågen. (Dalby)


Åsumspågen hann konne flere kånnstor. Han be stömmd fårr rätta,
 männ hann komm ännte.
Så treddje gånngen så måtte di tjöra åpp å hännta hann te tinnjed.
Så när di kommor åpp där , så jikk di innj å sa te hann:
 "Vaffår har du ännte mött i da ? "-
-" Ja har jo ännte jort nån fårrtréd , svarar hann-
Ja männ du e ålaggt å innfinna de å nu har du ännte vad
närvarande två gånnga ; å nu kommer vi fårr å hännta de te Sjöbo"
_" Ja , ja kann jo jarna fyllja mä" sa hann.
Å så skolle di sätta se åpp i vöjjnen , å så sa hann :
"Tjör nu , åmm i kann:"
Männ då konne di ännte få öjen au plätten.
Så sa lännsmannen te hann.
" Ja så får vi väll gå"- männ då konne di tjöra ijänn.
( De e räkktet sanninj fårr de har hännt i min tid)
Männ där ble innjen rättegånng au.
Så ble hann fri, å så sjytte hann sin profesjón. änna tess han dö.
Ja hann flytte åppad lannet te sist å han ble så rij så.
Ja så hann en gånng, männ ha va i Åsum , når ja va där
å söjte fårr en drännj. Hann so farlet räli ud.
Hann jikk allti framm o tebaga å röga piva.
Di kalla hann fårr Lars Tann ; hann hade en stor tann såmm sto
 lant
udanåmm fläbben.

Där va en påg i Dalby hade blostýrrtninj.
Å hanns moor komm te kommenalen å sa:
" Ja kan väll få nån pännj, så ja kann söja fårr min påg hos Åsoms-pågen;
hann har ju jollped så månnga "
Så fittj ho de. De kåssta en krona fårr di som söjte han.
Så kom hon did, å då sior hann te na :
"Där går en bäkk norránom hused där i bor ,
I tar ju vann au brönnen , männ de ska i ännte.I ska drittja au bättjen "
(Se de visste hann. ad där va en bättj , å hann hade allri vad där!)
"Så ska i ta au vanned å hälla jinnom en sikkt å drittja de "
Pågen be dokkti sin .
1922

Åsumspågen , även kallad Kloge_Lars , Lars Tann eller Tannapågen,
var på sin tid Skånes mest beryktade naturläkare.
Hans vekliga namn var Lars Mårtensson.
Han var född 1852 i Tannhuset i Sövde och började
1870-talet praktik i Åsum (Färs härad) Död 1902