Han kallades Balder
ette tjuren på kommungården
å han va osse en redi balder
me glöttar i många byar.
Men han hållt reda på dom,
så när därför en da en påg kom o sa,
ad han va far te han,
to bara Balder opp en sliten notesbog
me vaxdukspärmar.
-Du sir ja e din far.
-Va hitter du min paug ?
-Ja hitter Erik !
Balder bårrjar bläddra i bogen,
men hittar ingen Erik.
-Nä du min paug ! Du har nock fel.
-Du e ente me i bogen !
- Jo , ja e din paug.
- Ja har en tvillingbror som hitter...
-Paug !
-De konne du väl sajt mesamma !
-Ad du e tvilling!
Tvillingarna ha ja i en annen bog