Mycket har man hört om nöjesjägare--Men sköt han verkligen ner ett bepudringsplan? Ja, han trodde att det var en älg.