Varför blinkar stjärnorna ?

Ca 10 000 f Kr:
Det är ljusen från våra döda förfäders lägereldar.
Så lyder australiska aboriginers förklaring på de
blinkande himlakropparna.

340 f Kr:
Planeter finner sig nära , och därför kan vi lätt se dem.
Stjärnor däremot är så avlägsna att det får vår syn att svikta .
Så lyder den grekiske filosofen och naturforskaren Aristoteles
 förklaring till varför stjärnor, men inte planeter , blinkar .

1580 e Kr:
Den danske astronomen Tycho Brahe anser att -
den enorma rymden ut till stjärnorna är en del av himlens
 dagliga rörelse .
Det gäller inte för planeter, och därför blinkar de inte.

Idag:
Stjärnor blinkar enkelt uttryckt för att ljuset kolliderar
 med luftmolekyler i jordens atmosfär.
Ändringen i ljusstyrka uppfattas av oss som en blinkning.

ill.vet.2.1999