litet urval ur böcker av Albert Engström

 

Denne häringe Olaus i Snorkeby måtte ha söpet bra 
möcke i sina dar !
Nu ä da två år sen han ble goodtemplare ,
å dä loktar brännevin å en än .

 

Pensionerade f.d. poliskonstapel Kalsson i Västervik
kommer in på spritbolaget,
slänger upp en flaska Eau De Vie
och ryter :-
Hur faen kan ni ge er te å expijera åderkolong
när en har begärt kunjak !