Den vittbereste busen Bogren med
 vedernamnet Bädecker
skroderar för Dåliga Tiden om sina luffartåg .
Dåliga Tiden:- Varu allri i Chikago ?
Bädecker :- Näfyfan , där finns bara bovar och bangditer .
Dåliga Tiden:- Hörru Bädäcker , troru inte dä finns hyggligt
folk ibland dom också ?

 

AE