Ur Drufklasar och Fikonkvistar
Plockade ur Strix´ lustgård
utgiven 1910

Prosten: Önskar Lars Persson nu, då Lars Persson har ångrat sina synder,
äfven undfå nådemedlen ?
Lars Persson:- Ja vesst, jädringo, äs dä kan mjuka upp knäna lite ,så ta hit

De under mötet uttagna beväringskockarna, öva sig under en gammal
stamkorporals ledning i finare matlagning.
En officer, som en stund intresserad sett på, ställer följande fråga
till en av kockarna, som i det civila lifvet har anställning som kypare i
matsalen å hotell Haglund i Göteborg:
-Hvad kokar ni i den där grytan ?
N:o 26- Där beredes Consommé de St.Julienne, löjtnant.
Löjtnanten (förvånad): -Nå i den där då ?
N:o 26:- Pomme de terre puré.
Korporalen, som hela tiden stått utom sig av förvåning,
utbrister slutligen :
-Åh , stå inte där och sjåpa seck, ser han inte,
att de ä vanlig sluring och potätemos
.

Pöjkar, I ska sablar i min njurtalg stampa så jolaxeln kroknar,
dä ska i pöjkar.
-Ja men korpral, då kunne la inte jola vri seck ikring mera.
-Ä du så hälseckes dum, dett tjocka joläppelskrof ?
Begriper du inte att dä finns beväringar på anra sia jola,
som stampar´n rätt igen.. din dyngryss  !!

-Sörjer i mor möe far ?
-Jaa då, tänk va ho va sparsammer, å noga, å punktliger me allt,
å hva ho passa på ti´n sen.
Hon dödde ackurat när den sista mecklamentflaska va slut,
å innan ja hant köpa na en ny.

Från Skedalahed
Sergeanten (under en instruktionstimme:-
Kan 92 säja mej när en stridspatrull utsändes från plutonen ?
92:- ??
Sergeanten- Har 92 inte sett att vi om förmiddagarna, då vi sprida skytte-
linje på heden, skicka ut ett par tre karlar utanför skyttelinjens flyglar ?
92:- Jou .
Sergeanten:- Kan 92 då nu säja mej när stridspatruller utsändas ?

92:- Pau förmeddan .