En mycket god  Eau - De - Cologne hvars lukt är varaktig och
blir finare ju äldre vätskan blir kan man själv framställa om
man på apoteket skaffar sig följande oförfalskade oljor :
citronolja 13 gram,
bergamottolja 8 gram
lika mycket lavendelolja
cinnamomolja 1 gram
orangeblomvatten, 2 gram
pomeransskalolja 4 gram
nejlikolja 1 gram
Dessa oljor sammanställes med 1 1/6  liter stark sprit,
hvarefter 300 gram kamfer tillsättes
Flaskan korkas och får klarna på en sval plats ,
hvarefter man man har en utmärkt eau -de-cologne

Handbok för alla af Anders Roswall Förlag Nils Ander