Ensamhet ..

Ja e en gammal fröken ja,
ja har ed bra,
gaur i kjårkan var sönda,
har letta penga på bånken,o
e mä i majblommekommittén.
Där e ingen kan si anned, än
ja allti vad ordenteli.

Här e många syndare, som
levor for dán,
aldri brör se om o spara,
aldri gaur i kjårkan,
aldri lägger ett öre te missionen,
o glötta skaffar di se
stuan full.
Di ser liavell glaa ud.

Ja bor ju ena har ed bra,
ingen har mä me o göra.

Ändå e de konstit,
ad ja aldri kan va rektit gla.
Ja har ed ju bra.
Men ja kan seda o gräda i timmavis,
ja ved ente säl
vaffår.

Fritz Bengtsson, Ängabolla,1957