litet urval ur böcker av Albert Engström

 

Amatörpredikanten Gustaf Andersson förkunnar i Galtåsa 
missionshus ;
- Ja mina älskade bröder o söstrar som seten här i denna
aftonstunden.
Vi veta alla, hur go nötta vi har å hur väl vi mår utav vårat brö.
Nu vill ja likna Guss or ve en hólakaka. Å vi Guss ban, får setta
runterikring å äta o äta, å när vi kommer te hólet, så ä dä slut,
å då mötas vi där.  Å då ä vi hemma !

 

Kolportören Johansson filosoferar med Lars och Petter över
sjukdom och död och allt ont och undrar, hur världen kunnat
bli så ussel.
Petter (efter att länge ha suttit tyst) :
-Jaa, um en kunne begipa , va Eva skulle på de hära
extrakanerna å göra .

 

Drängen tillfrågas av metodistpastorn, om han ej vill lämna sig
åt Herran.
-Dä kan nog inte gå, så länge ja tjänar hos Erik Nilse, för han
har ett par oxar, som ä nästan omöjeliga te få ur fläcken,
å dom får ja köra, å då ä ä svårt å vara relischös.