Per fjäringsman

Per fjäringsman va ude i alla sorters vär
mä marke i sin mössa o blåa, granna klär
Men inga tjyvstreck gjores i Skånes trögga natt
de enda Per va brydd mä , va obetalder skatt.

Han konne leda etter en mänska som förgjort
iblann de hade flöttat så töst te annan ort.
O träffa han dom hemma, så va de lia bra ,
för där va inga penga o ente nåd att ta .

Men Per va alltid livad o gla där han dro fram
o bjöd di på en knaber, så ble han snackesam.
Han talte om historier o annen rolihed
frå tiden då han tjente som knejt på Ljungbyhed.

Ja, Per ble trätt o gammel, de händer så iblann.
Han va å gamla sorten, en rekti hedersman,
så hjälpesam o redi på alla sätt o vis.
Nu e en nyer kommen , som kallar se polis.

" Jens o di andre i byen" , Fritz Bengtsson

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gamle Per

Ja träffte gamle Per igår,
han sad på huggeknubben,
o halleda, på nånna år
va han blett gammal, gubben !

Ja stanna te o snacka lett
-så brugar en få göra,
för om de lilla ,som en sett
vell gubben gärna höra.

Så talte han om gammel tid
hont fattit folk fick lida,
di för å få en madabid
i da o natt fick slida.

Men de va rolit liaväl,
en va ju ong, sa Per,
en konne reda allting säl
-nu får en seda här !

De e vell knappt på dinne jor
så länge te en går,
tre skövla mull o tålltre or
de bler nock va en får !

"Jens o di andre i byen", Fritz Bengtsson