"

 

"Jag tror det finns en världsmarknad för kanske fem datorer"
Thomas Watson,chef för kontorsmaskingiganten IBM 1943"Det är osannolikt att människan någonsin kommer att
kunna utnyttja atomens kraft"

Robert Millikan,nobelpristagare i fysik, 1923"Flygande maskiner är en fysisk omöjlighet"
Yttrat av Simon Newcomb, amerikansk astronom och
fysiker år 1906. Tre år tidigare hade bröderna Wright lyft i
sitt första flygplan."Luftens kemiska renhet har ingen betydelse för människans hälsa"
L E Hill. engelsk läkare 1912

 

ur Illustrerad vetenskap 1998