"Vi låter oss inte luras av simpla buktalartrick"
Jean Boullart,medlem av franska vetenskapsakademien.
De tvivlande orden yttrades 1878, när han fick se en
demonstration av Edison fonograf, föregångaren till den
moderna grammofonen."Telefonen är en förbluffande uppfinning, men vem kommer
någonsin att använda den ?"

Rutherford B Hayes, amerikansk president 1875"Hjärnan är ett organ av mindre betydelse. Själen sitter i hjärtat
som även styr kroppen.

Aristoteles, grekisk filosof 4 århundradet f Kr

 


"Radion har ingen framtid"
Lord Kelvin, skotsk fysiker,president för Royal Society, 1897


ur Illustrerad vetenskap 1998