"Vaccination mot smittkoppor skyddar på intet sätt mot sjukdomen".
Erasmus Wilson,professore vid Kings College i London 1899.
I dag är sjukdomen utrotad.


"Det finns inget skäl att tvivla på att solen är bebodd"
William Herschel, engelsk hovastronom 1781


"Det är ett vetenskapligt faktum at man försvagar sina ögon,
om man rakar av sig sin mustasch"

William Murray. amerikansk guvernör ,1932


"Jag kan lika lite acceptera relativitetsteorin som jag kan
acceptera existensen av atomer och andra dumheter"

Ernst Mach,fysikprofessor vid Wiens universitet, 1913

 

Det är högst osannolikt att något transpormedel kan röra
fortare än 15 kilometer i timmen .

Thomas Tredgold , ingenjör vid de engelska järnvägarna 1835


ur Illustrerad vetenskap 1999