"Det kommer aldrig att byggas något större flygplan.
Sagt år 1932 av ingenjör på Boeing efter en provflygning av en
Boeing 247,som hade plats för tio passagerare."För den vise och medmänsklige kirurgen kommer magen, bröstet
och hjärtat för evigt att vara stängda"
Sir Joh Eric Ericksen, brittisk kirurg, 1873


"Man kan lika gärna försöka lysa upp London med en en skiva
av månen."
William H Wollaston, engelsk kemist, om planerna på att lysa
upp London med gaslampor. Uttalat i början av 1800- talet.

 

"Allt som kan uppfinnas har redan uppfunnits"
Charles H Duell , ämbetsman vid USAs pastentmyndighet,1898


ur Illustrerad vetenskap 2001