"Termometern är ett verk av meningslös nyfikenhet och överflödig flit."
Robert Boyle, brittisk vetenskapsman, 1863

"Även om man genom ett mirakel skulle kunna få en undervattensbåt att
fungera skulle den aldrig tas i bruk.
Ingen nation på jorden skulle finna sig i en så ondskefull och tarvlig krigföring.
" Den engelske amiralen Sir William Henderson, 1914

"Flygplan lider av så många tekniska fel att det bara är en tidsfråga innan alla
förnuftiga människor inser deras oanvändbarhet "
Tidskriften Scientific American ,1910

"Sätter man en propeller i aktern på ett fartyg, blir det omöjligt att styra "
Sir Williams Symonds, engelsk örlogsofficer, 1873

"Det kommer inte att finnas någon marknad för TVn. Människor kommer snart att
tröttna på att stirra in i en trälåda varje kväll "
Darryl F Zanuck,direktör för filmbolaget 20Century Fox, 1946

ur Illustrerad vetenskap 2002