Frekvens anger tiden.
En laser sänder ut ljus vid en frekvens på
518 biljoner svängningar per sekund.
En förstärkare likriktar och förstärker ljuset.
Antalet svängningar som lasern sänder ut
räknas kontinuerligt och omvandlas till
sekunder , minuter och timmar
.
ill.vet 11/2019

 

Fyra miljoner gånger tyngre än solen-
ett enormt svart hål döljer sig bland tio miljarder
urgamla stjärnor i Vintergatans kärna.
Vintergatans kärna utgörs av en 10.000 ljusår
bred klump av stjärnor.
I galaxens mitt finns ett svart hål som är fyra
miljoner gånger större än solen .
Jorden befinner sig omkring 27.000 ljusår från
vintergatans mitt .

ill.vet 11/2019

 

Fysiker har räknat ut att ämnet under ytan på
neutronstjärnor är tio miljarder gånger starkare
än stål.

ill.vet 2/2019