Gustaf Fröding

Dumt fôlk

Å gubevars för dumt fôlk !
Att en annan , sôm inga lärdom har , int allti ä sôm en ska .
d´ä inga unner , men når di , sôm ska va för mer ,
int är klar i bokstaveringskônsta en gang , d´ä lett.
Te äxämpel dä va en söndasmôra , som ja geck å spanklér
på landsvägen.
Da kommer dä en harrkär gånass mä glasyger för yga å
smal å vesen va´n , tocken sôm tocker ä ,
" Gudagen , min goda man . " sa´n . " Vet han, vart jag
ska gå för te komma te prästgårn, " töckte´n .
" Håja , nock vet ja dä " , sa ja .
" D´ä inga kônst te komme dit.
Når han gått ett litt stöck länger , kommer han te en väg
te vänster, men den ska´n int gå , utta bar fortsätt tess
han kommer te näst vägskel , där dä tar å te  höger ,
där ska´n gå . "
"Mä se , " sa harrkärsillänne å såg fundersam ut  änna
sôm dä int skull var klar grejer .
"Mä se, ! inte te vänster , men te höger.
Nå vidare da ."
" Jo , når´n da ha gått ett stöck te , så kommer´n te e å,
å i åa ä e ö "
" Vasa, " sa´n .
" Å i åa ä e ö , " sa ja .
" Men va i all´ti ä dä ni säjer , a , o ? " sa´n .
" D´ä e å , vett ja ," skrek för ja ble rasen ,
" å  i åa ä e ö , hörer han lite , d´ä ä e å ,
å i åa ä e ö "
" a , o , ö , " sa´n å dämme gecke´n .
Jo , den va nôe te dum d
en.