Funderingor

Varden e så full au konstiheder
-o Vaur Harre dyrkar di pa många sätt
Här e oliga sorters predikanter,
o var o en vell paustau, han har rätt.

En ska höra te de redit rätta båsed
ella kan en ingen bod for själen fau.
Den, som ente då vell höra pau de " rätta "
han faur hän blann di fortappade gau.

Ja tehör ingen kresteli forening
ja har aldri känt me manad te de.
Ja tror ente, ad Vaur Harre han messtöcker
ad ja kommer, sådan som ja e.

"Luttegott" Fritz Bengtsson

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

Nåd mer än vanlit

Iblann e där så liden tid
o göra nåd anned
än de som en e tvongen te.
Bara leva
e ju egenteligen ente te o leva.
De känns gott o fau udrättad de en ska.
Faur en då tid o lägga se nör i grovakånten
o leda opp en liden viol
så e de nåd mer än vanlit mä den dan.
En ved ente vaffår en lever
iblann.
En liden blomma
en fjäril
en rö himmel då solen gaur nör,
en syrsa som spelar i gräsed ..
En stannar te o tänker,
o undras.
Här e så meed grannt.
Leva e ju egentelien
en stor konst
En faur göra så gott som en kan.

 

" Ängabolla" , Fritz Bengtsson