Skånsk galopp

Si godda, min far,


sicken häst jag har,
Sicka lår, sicka ben, sicka skott hon tar !

 

Ja , här ska I skåda en släbokula,
så trinn å så blank som en äggagula
å tosed å gla som ett väralamm.
Nu ska I få se Måns Parsen ria,
så brösted ska bäfta på dräng å pia
å joren ska skångra frå Ysta te Vram.
Tjo, påga, nu killar vi kulan i sian
mä träskon, så gratis vi far över stian
å middingakorran å jarsgårale´d.
Sen går de, så alikor, krågor å rågor
forfimrade flagrar, som spånor å spågor
å koorna drattar på ännen ve´d
å alla träen i pilevallen
di tänker: Måns Parsen e galen i skallen.
Ja , Måns , vafför bankar ditt hjärta så fort ?
De känns, som där sad i halsen en roa,
som nö´r en å via å ria å tjoa
som Kadrillens dragoner ve Läppsi port.
Töst hjarta, va stilla, nu vänner ja öged
mä nosen mod gåren , som ligger bag böged,
tr Ola Jepps Karna, den rosende mö.
Nu ränner vi våll över ager o blaga
te Karna, min blomma å speddekaga,
å sir hon nä, så blir de min dö.

 

Sam Kellin