Ble där en e..

Folk di rännor omkring o di javar pau,
sa gamle Sven,
-så di bler virreda i hodet.
Ente faur di skött med for ded.
-Nää, en ska ta det så ordentelit:
ente roda ihop mer än en raur mä,
stanna där en e o ble färi mä ded,
så faur en skött nåd.
Där e ingen nytta mä o stirra teväjs
o ränna hid om did
som om en va nällad i ännen.
Roda letta här o letta där,
de bler ente te nåd.

"Ängabolla" Fritz Bengtsson

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gus´sens sanning

Di sir alla ad Jens Pärsen han jyvor,
de e nock rätt åsse.
Men där e allti rolit där han e mä,
o alla vell di höra pau en
o grina.
Han e lia allvárli i synen
om de e aldri så tosed de han sir.

En har ju hört hans bida,
men där e allti nåd nytt
var gång han kommer mä dom.
O de e Gus´sens sanning,
de sir han allti.

De e nock rätt, ad
Jens Pärsen han jyvor.
Men jyva sånnt som han gör ed
e rolit o höra pau,
änt en ved de e löjn vartenda or,
o de e en stor konst , de mä.

Fritz Bengtsson, Ängabolla,1957