"Ällen"

 =älven=ett naturväsen = näcken
Jarrtre , Gertrud


Jarrtre Par-Måns , hon hade en gånng komme ud fårr ällen ,
å honn måtte dansa ättor ällaspilled å konne ännte hålla åpp ;
 männ Par-Månsen va rädd omm sin kvinnja,
å hann jittj hänn å dro na tibaga,
männ sin fittj honn minnschannt ittje tjänna pó.
Når honn komm himm så ble honn rent tosed,
så di fittj röja övor hinnje,männ når di hadde röjad,
 så ble honnbra ijänn.