9 miljoner
kubikmeter sten sammanlagt
 bröts och flyttades till Giza för att bygga
 de 3 pyramiderna
2,5 ton ,
Så mycket i snitt vägde de 2,5 miljoner stenblock
som användes vid uppförandet av pyramiderna.
2-3 min -
längre tid var det inte mellan varje  nytt
stenblocks ankomst , medan bygget pågick.
4,4 cm avviker längden på Cheopspyramidens
sidor högst från varandra -
det motsvarar längden av en tändsticka.

 


ill.vet 5/2012