Hur stor blir en gräshoppssvärm ?
En gräshoppssvärm kan nå extrema dimensioner.
Man känner till svärmar som har mätt två kilometer
på bredden , 100 kilometer på längden och 30 meter
på höjden.
Det uppskattas att en svärm av denna storlek innehåller
cirka 40 miljarder gräshoppor.
ill.vet.2/2005

 
Hur starkt är ett spindelnät ?
De starkaste bärtrådarna i ett nät är extrem starka.
Man har räknat ut att om spindeltråden var lika tjock
som en blyertspenna skull den kunna lyfta en Boeing 747.
ill.vet.6/2005

 

1122 varv per sekund roterar stjärnan XTEJ1739-285.
Det är mer än en flygplanspropeller .
ill.vet.3.11

 

Ett gram vanligt salt innehåller fler elektroner
än det funnits dagar i universums
historia .
allt.om.vet.5.2012

 

Flest vingslag
Knott av släktet Forcipomoya kan slå med
vingarna 1.000 gånger i sekunden.
ill.vet.17.2012

 

40 miljarder gånger solens massa
väger de hittills tyngsta svarta hålen.
ill.vet.9.2013