Trollen i Påskahögen. (Barsebäck)
Harjagers härad

I Vässtra Karaby såkken liggen en håjj , såmm di kallar för
Påsskahåjjen,
Där bodde tråll får i tiden ; åmm darr e nu , de ved jå ennte.
Männ min far har säl berättad, ad när han va paug ,
dä va i bårrjan po attanhonnra-taled, så tjente han po
ett ställe såmm lau presis åpp te Påskahåjjen.
De va en gånng , de va strajjs fåre jul.,trållen skolle baga ,
männ så hade bagarons-gresslan gått itu får dåmm .
Å di to o la ud gresslan får di velle väl , ad non au
drängarna skolle laga na te dom.
Far o en dräng te , di sau gresslan , å far han to na hemm o laga na.
Sin la hann na ud ijänn.
Dan ättor jekk di hän å titta , åm trållen hade vad o tad na.
Meed räkktit , där va inngen gressla , männ i stället
sto darr tvau snörmada.
Far han tötte , ad di skolle ta smörmadana å eda,
männ denn andre drängen , han velle ennte.
Då tog far dänn ene smörmaden å aud , å han ble
frissk å starrk alltid , männ dänn andre drängen
hann ble sjugli å dålli i hela sin livstid.