Pråmar Erik vittnar : I ska ge akt på Abraham o Lot !
Te å börja mä va di vänner å hängde ihop som e rompa ,
men när Satan hade fått makt mä Lot ,rymde han å ble
från vettet , precis som han hade varit ett stollit käringkräk.Olagasus Fina :- Va harrskap andå har et passerlit å bra !.
I går, når ja va te pastorns, så ble ja inbjuden i förmaket
på kaffe , å där satt fröken o hennesas fästeman å kösstes
allt va di orkte.
Ja har alltid önskat me te å ble ett harrskap.
Di får sitta i fina rum o fria .
En aen stackare får legga bort i en hage, å ändå får en vria
å ljuga för te re sek .


Bränntorparn vittnar :- Ja , däröppe , där nåden överflödar ,
men där icke synden överflödar , ja, däröppe , där överflödar
och nåden.
Härnere, ja , som sagt var, härnere , här få vi i nåder äta
mä skeblan, men däröppe, däröppe, där får en ösa mä
stora skopor...


Läsarprästen:- Förr i tiden, när jag seglade vilt fram över
syndens stormupprörda hav , kom jag aldrig någon vart,
men nu sedan jag funnit säker ankringsgrund i frälsningens
stilla, lugna hamn, föra nådens vindar mig ständigt framåt !