N.  Åsbo härad.

En gånng va ja tjöranes i Hällsenbår .
Ja tjörde mä ain stud o ain ko , o min sösstor va mä.
De va pau udraisan de sjedde , såmm ja ska tala åmm.
Når vi våre mällom Austorp o Snogarpe bro  kom där nåd asane
ad väjen o tjörde me i groben.
Ja kånne innte sai , va de va , männ min sösstor kånne , får hon va 
född pau en torsdamaren-- alla, som e födda pau en sönndamaren 
älla pau en torsdamaren kånna sai såddent tråssale (trolltyg ) --
o honn sae, ad de va en säkk.
Så når vi kåmme te Egbro , våre vi ennge där, o där va så sabla
många katta pau gauren. Dai språnnge mällom gauren o porten.
Ja sau dåmm innte , männ ja hörde dåmm , där ja lau pau min
höpåse.

 

Skånskt Bygdemål
Ur Skånska Landsmålsföreningens samlingar