Ja har vád hemma

Här har jag bott
i denne lille socken
allti
Som glött
som paugastöding
som gifter kar
som gammel
änkeman.
Ja har ente rest längor
än te stan.

Har de vad tråged ?
De ved ja ente,
ja har ju inte bott
nån a´nstäns.
Ja ved ju bårra ad ja
trivts bra här.

Ingen behöver ju
ömka me.
Vaffår e de bättor o resa
hemmaifrå ?

Ja vell ente resa
nånstäns.
Om ja skolle vauga
o önska me nåd,
skolle de nock va:
Ad ja finge stanna
i min stua
te den dan e inge
som e den siste..

Här har ja bott
i dinne lille socken,
allti.
Ja har va´d hemma..
o de vell ja ble.

"Ängabolla" Fritz Bengtsson