Den hetlevrade kyrkoherden förtörnas över att någon
eller några av de närvarande inte aktar för rov att under
pågående kristendomsförhör svårligen skämma luften i
den tätt packade salen.
Avbryter därför förhöret och dundrar väldeliga mot
mot frosseriets dödssynd ,vars illaluktande följder
alla kan konstatera.
Han slutar sitt märgfulla strafftal med orden:
-Den som äter mådeliga , sover södeliga, säger Syrak.
Johannes på Backen känner sig träffad och invänder:
-Hade Syrak vatt me voss o lässt bedor en hel da ,
hade han nock ente vatt så mådeli i maden han hellor.