En präst kommer in på en pub.
"Vill du komma till himlen ? "
frågar han den förste han möter .
Mannen svarar att han självklart
vill komma till himlen .
"Ställ  dej då där borta min son "
säjer prästen och vänder sej till
en annan man .
" Vill du också komma till himlen ?"
" Naturligtvis" svarat mannen och går
bort och ställer sej bredvid den förste .
Prästen går fram till ytterligare en man:
Vill du komma till himlen "
" Nej "
"Va ? Menar du att du inte vill komma
till himlen när du dör ?
" Jaha ,jaså  När jag dör " säger mannen,
 "Jag trodde du vill ha tag i ett gäng som
kan sticka med detsamma
"