Paschasa ätte Kresteina i Slättelt ,(Hishult)

väär , bagge , vädur
byngad , begynt
kläpp , träkloss


Ain gånng kåmm hunn te Högalt å fraute ätte
en swårter väär
männ glömmde å hällsa ,
te hunn hade bynngad si sitt ärane.
Hunn saa: " I han väll einte saitt en
swårrtblesed gomåren-väär mä kläpp pau takk
för sist kommed eing å legged hos jära faur i natt ?