Hajle maakat
Holje marknad

På Villand-Västra Blekinge dialekt

Da va ajn stoa höjtidsda
na Hajle maakat skulle va ,
dau ble da liv o röra ,
dau täpptes alla dööra .
Dau ble haenda stua tom
fö alla väja gaa te Rom
saavajl som maakasplassen,
sa gamle Schäjte-Massen,
o däa feck Sissa selkesschal
au Åga-Nessa Jössa Kal ,
o limenad i tältet
som sto där ud pau fältet.

O Hanna fecka na salmebog
au Renlis-Schän i Myllekrog,
sin aud daj sackapinna
tes bugana ble stinna.
O Backa-johan köpte krus
o lajjaskrälle för sett hus ,
sin bjö han in sin käring
te Hölmens pau fötäring.
O däa va fölk som konne spau ,
o annra sto o lyddes pau ,
o alla tjöbte järna
ajt koat me lyckans stjärna.

Affäranna di jinge bra ,
o däa va allt ajn velle ha :
ba studa , tjö o hajsta,
o allting au daj bajsta.
O däa va väsen , sånn o staj,
mä prad o glams o trevlett skaj,
o maakasgauva tjöptes
o framtis plana stöptes.
Paa ättemeddan ble da tjiv
o slassmaul o ajt rackarliv
fö kaara vell försöga
o slauss na daj fautt jöga.

O Gammalstörpaboa kom
o sloss mä folk fraa Asarom
o Villan da ga Jyne
ajt lett o bloet tryne.
Men sajnafölket jöll ihob
o tjoade mä höja rob ,
saa  innet främmat toa
te slauss mä Jämseboa.
Saa kom da riannes polis
men di feck stryg på kaaravis
au Söna-Jonas hera
som jeck o finkulera.

Na Jämse länsman kom te schuss
mä fjäringsman i sin karuss
di lajaste i Blegen ,
dau ble dä slut mä legen .
Paa slassmaul satte di ajt stopp
o hoddna fyllade di opp ,
o tosinnana tröttna
ajt sticke framöd nöttna .
Nu ä da inte som förud
fö Hajle maakad daa ä slud.
Ja , alltin haa ajn ajnne
saa gaa daa haar ajn vajne
.

AXEL DE LA NIETZE

Född i Jämshög , Blekinge län , 1878

Ur svart granit , Berättelser från Stenbärarland