Husförhör

Osby socken. Östra Göinge härad.

Det var en gammal käring,  som var på husförhör ,
 och så ville prästen ha henne till att läsa ett stycke
ur katekesen utantill .
- Jag har aldrig läst Lindblomskan , sade hon ,
och den gamla förklaringen har jag glömt.
- Så kan du väl läsa innantill då ? frågade prästen .
- Det är smått med det , för i min ungdom lästes
där inte så mycket , och folk blev lika saliga för det.
- Är du viss och säker på det gumma ?
frågade prästen häftigt .
- En har åtminstone aldrig hört annat ,
gav hon till svar .

 

Ur Eva  Wigströms
" Sagor och äventyr upptecknade i Skåne"
1844