Några medlemmar av det hedervärda
 hamnarbetareskrået
håller på att lossa majssäckar från ett fartyg
 i Göteborgs hamn.
För varje länga
ritar man ett kritstreck på landgången.
En liten hund kommer och lyfter
 på hundars sed ena benet,
så att kritstrecken håller på att suddas ut.
"Joel med blyörat" får syn på tilltaget
och får iväg hundkräket illa kvickt ,
 rytande :
- Vet du inte hut , byracka ,
 ska´ru radera i hövveboka !