" Nu ska här hyvlas å spigas å savas "
sa Sören sneckare  , når han kom släntrandes
över stenoren en måndamaren.
Solen sken å fulana sjong å Sören va gla.
men moren sto ve lågen å sau barsk å allvarsam ud .
-En sag vell ja si :
Inged fulle å allt va som ska göras ska göras bra.
-Vesst ska de göras bra å allt har jag me me .
Hammare å spig , stämjärn o bläreträ
sau de e bara te å bårrja !
Hur skulle de va å bårrja me en liden kaffejög...