Kvinnan som bryggde.

tåll , tolv
dåvelt , dubbelt
snes , tjog
rysste , avfall av malt efter brygden
Järrestads härad


De va liasåmm når hin kvinnjan bröjjde:
Humm to en hal kappa malt,

å så bröjjde humm tåll tynnjor dåvelt öl
, tåll tynnjor ännjtjelt öl,
tåll tynnjor jillesdrittja .
tåll tynnjor sytt å gott skomagaredrittja
å en hal snes tynnjor te höstafållket
å så fittj husmannskvinnjorna
ryssten fårr ed halt dasvärtje.