Jöns Månssons tjur

Jöns Månsson va en jorbrugare som hade ideer !
Allt som konne göras för å bättra pau ekonomin skolle provas.
Som den här gången dau han importerade tjuren.
Frau England . En stor Herefordare.
Naborna va´ väl litta tvehågsna , när dom så den store
engelsmnannen , men när dom hade sitt den fåsste kalen
dau ble de folkvandring...ja menar kovandring te tjuren.
Å Jöns han mös.
Planeboken ble tjockare å tjockare å nabon hänsian gäred
ble mer o mer förtröden.
Men hånt de´va´, sau ble tjuren överansträngd.
Den sa stopp !
Ja , de sa den förstås ente, men den visade me all önskvärd
tydlighet, ad  nu gaur de ente länger !
Jöns ble´förtvivlad å nabon skadegla.
-Du faur söga veterinär , Jöns !
Å de gjorde Jöns. Ente bara en udan flere styckna ,
men ingen konne hjälpa tjuren.
Då va´där nån som sa :
-Har du försögt me den där kloka gumman oppe ve´ Kågeröd ?
-Nä , de har ja ente !
-Men hon e litta synsk å se , hon klarar de mesta !
Ja, tänkte Jöns, en kan ju lia gärna försöga ,
sau han ga se au te Kågeröd
å la fram sina bekymmer för den kloka gumman.
-Inga problem . sa hon!
Å sau ga hon se ud i sköven å plocka urter o bla ,
å blommor o gräs , å sen gick hon hem å la allt i bagaronen
så di ble´torra å sen smulade hon di te itt pulver
å så to hon litta gåsaflott och rullade piller.
-Gau nu hem å stoppa ditta i tjuren.
Sen tar de tre da å sen gaur de´igen.
Å Jöns han gjore som han ble tillsagd å ätte tre dar
va´  de som en ny tjur.
Korna råmade sau hornen ragnade å Jöns mös ,
när pengaren för språngavgifterna nästan sprängde
planebogen.
Nabon , som hade vatt litta skadegla han kom fram te
gäred å de´syntes pau en . ad han va´litta fårrveden.
-De´va´liasom itt mirakel me´di därninga pillerna!
-Ja de´ska´ja si de , itt mirakel va´de  ´.
Å du ser hur bra de´går !
-Du Jöns, ja har liasom stått här å ungrat
va där egentligen e´i di där pillerna !
-Ja, va ´ där e´i dom de´ved ja´ente.
Men di smagar liasom kanel !