Jöns skomakare och Ola skräddare träffades ,
 
Jöns började strax skräppa med sin fru :-
E de inte en dåkti kvinga ja har.

I ättehöst tå hun ena åpp föm tunneland bedor ,
 å i vinters har hun gjort så många håsor så hon
har hela lennsäcken full å håsor .

Ja , min kvinga ä så dåkti så dåkti så.

Skräddaren fnattade sig bakom det ena örat
och så kom det:

-Ja, de e mer än ja kan si om min kvinga,
fårr hon bara rögar cigaretter å målar si
 å läser romaner å vecketiningana.

Hon gör ente ett forblingad dogg ,
nä ,ente ett skapanes grånn ,
udom ded ,
add hon tar nån önka loppefan.